Gạch dị hình

Ưu điểm:

  • Có các loại hình thù không cố định dùng để xây dựng vách, tường, nóc các loại lò sắt, thép, thủy tinh, gang…